Friday, September 7, 2012

Bài Tập Giàm Cân Nhanh Và Thân Hình Đẹp Trong 60 Ngày


Lời nói đầu 
* Nếu anh em nào mong muốn với 1 thân hình rắn chắc cơ bắp quần quận và 1 thể lực dồi dào nhưng không phải dùng tạ vì mua tạ rắc rối quá ! 
* Vấn đề này sẽ được khắc phục bởi bộ đĩa INSANITY của MR SHAUN T 
Insanity là chương trình tập luyện mới nhất và hiệu quả nhất từng được đưa lên DVD. Trải qua 60 ngày tập luyện cùng Shaunty bạn sẽ có thân hình trong mơ của mình. Không cần sử dụng đến một thiết bị phụ trợ nào cả. Chỉ cần sự sẵn lòng để chấp nhận thử thách.
Ngay cả Shaunty cũng tự nói với bản thân anh ta là đây không phải là chương trình dành cho những người lười biếng hoặc những người viện cớ lười biếng, mà chỉ dành cho những người dám chấp nhận thử thách thật sự.
* Tập INSANITY là tập THỂ LỰC !!! Tất nhiên là sẽ có thân hình CỰC ĐẸP và CHUẨN 
* Một thông tin thú vị là ADMIN totvare.net là 1 võ sư hơn 40t và anh đã giải quyết bộ này mĩ mãn với chiếc bụng 6 MÚI thay vì bụng ÔNG ĐỊA  Thân hình săn chắc của thanh niên thay là thân hình đứng tuổi  Và tất nhiên vz thân hình hoàn hảo đấy a ta sẽ chắc chắn có nhiều lợi thế hơn trong c/v và c/sống ( vợ yêu hơn , học trò nể hơn , xã giao dễ , bắt sóng phụ nữ trẻ đẹp hơn  )
*Đó là sự thật nếu các bạn chịu luyện tập INSANITY . BẠN sẽ là người thành công tiếp theo 


Link down trọn bộ đĩa INSANITY


Fshare
1. Dig Deeper & Fit Test.ISO
2. Plyometric Cardio Circuit.ISO
3. Cardio Power & Resistance.ISO
4. Cardio Recovery & Max Recovery.iso
5. Pure Cardio & Abs.ISO
6. Cardio Abs.ISO
7. Core Cardio & Balance.ISO
8. Max Interval Circuit.ISO
9. Max Interval Plyo.ISO
10. Max Cardio Conditioning & Abs.ISO
00 - Dig Deeper:
http://www.mediafire.com/?lnbt9649s6nlb06
http://www.mediafire.com/?b96yso1b543g6hn

01 - Fit Test:
http://www.mediafire.com/?6u5y8fv23dxx630
http://www.mediafire.com/?qpv1vylj11uss7j
http://www.mediafire.com/?useu8nfvcpupne1
http://www.mediafire.com/?b9k5cd5yri905e3
http://www.mediafire.com/?usu98iuma5z8emf
http://www.mediafire.com/?xn7kfdg811vsmd3
http://www.mediafire.com/?kvq10to1moyccvh
http://www.mediafire.com/?o3b109bnf3564xi
http://www.mediafire.com/?4cftydd2k24kuhp
http://www.mediafire.com/?h8cys9tvtw3m93k

02 - Plyometric Cardio Circuit:
http://www.mediafire.com/?jhqxp5ud22ci5qd
http://www.mediafire.com/?l8h9hdxwxrc3r72
http://www.mediafire.com/?591apl22kg83xq8
http://www.mediafire.com/?m07c47jx2vt57l6
http://www.mediafire.com/?ac9p9vfccc2io93
http://www.mediafire.com/?1214eavytraz177
http://www.mediafire.com/?6dm5gycpjvmmcoo

03 - Cardio Power & Resistance:
http://www.mediafire.com/?pde34up8d3ai78s
http://www.mediafire.com/?s31pr1rdjn64d2r
http://www.mediafire.com/?np9f3ke7m5x3cw4
http://www.mediafire.com/?hvdkl1a6aog6v1h
http://www.mediafire.com/?3hk9ywhx4wj3d00
http://www.mediafire.com/?5occg08v6oc59c6
http://www.mediafire.com/?qjilavr12lxg687

04 - Cardio Recovery:
http://www.mediafire.com/?k1wgo9pd1ieg7qn
http://www.mediafire.com/?q4c4cr036w41k5z
http://www.mediafire.com/?n7h0oz046g2m6ho
http://www.mediafire.com/?9h792kag9o1bp75
http://www.mediafire.com/?9jawwy5xbvtwbe2
http://www.mediafire.com/?nj3lbrwf1jasgds
http://www.mediafire.com/?9ayzu6xc2bv9st1
http://www.mediafire.com/?btg3oh53ryji0iv
http://www.mediafire.com/?2andq86corqzjzo
http://www.mediafire.com/?50313vwz2qwa4ys

05 - Pure Cardio & Cardio Abs:
http://www.mediafire.com/?2zfozzmycwk
http://www.mediafire.com/?gygjmljutnz
http://www.mediafire.com/?0nu0jqxknzu
http://www.mediafire.com/?ny3t2tmtgiy
http://www.mediafire.com/?zzzzydzzzzz
http://www.mediafire.com/?jvmtqwkzykd
http://www.mediafire.com/?kmjqhbnn3nr
http://www.mediafire.com/?zyzyjmjyym0
http://www.mediafire.com/?wmzmcijrefj
http://www.mediafire.com/?yoonyzmdmku

06 - Cardio AbsFixed)
http://www.mediafire.com/?1m3a2m5cmzhvusp
http://www.mediafire.com/?80wds9wnfvdd3dd
http://www.mediafire.com/?njm1dvgq0w3bda0#1
http://www.mediafire.com/?f65igi4heb96c3u
http://www.mediafire.com/?bda086s70i7z8uz
http://www.mediafire.com/?yisztj02bfz0eay
http://www.mediafire.com/?cg4pn18n0uxqkv8

07 - Core Cardio & Balance:
http://www.mediafire.com/?a50l40wwv7tep2z
http://www.mediafire.com/?00it7set58nwvnx
http://www.mediafire.com/?ryrzbkvi3zjjp84
http://www.mediafire.com/?jgoq9a0gqpb0enb
http://www.mediafire.com/?fd99beo8snswtom
http://www.mediafire.com/?afmq6jgc1crf8nr
http://www.mediafire.com/?7gl7704ybt6xazd

08 - Max Interval Circuit:
http://www.mediafire.com/?07v7kec1dudt04d
http://www.mediafire.com/?s57v1cj5vba6f1c
http://www.mediafire.com/?okc8lacilmn3pd0
http://www.mediafire.com/?jq02d4kjbh3xe4g
http://www.mediafire.com/?x7nf3zt9bs45ex6
http://www.mediafire.com/?idd2zeboyuafyin
http://www.mediafire.com/?jh5jipy2wst2rjf
http://www.mediafire.com/?ff8t2fkj6awa36y
http://www.mediafire.com/?882l7rcr11elwbb
http://www.mediafire.com/?mp3nzjm9u82p7wy

09 - Max Interval Plyo:
http://www.mediafire.com/?inttcqh1nruzdyq
http://www.mediafire.com/?zmpa1272ciw5tba
http://www.mediafire.com/?0avpvsgqj9gqd0e#1
http://www.mediafire.com/?3bve38crcaii226
http://www.mediafire.com/?0c3b3x901gmv6tq
http://www.mediafire.com/?i9o24k9r6jhuhwi
http://www.mediafire.com/?4l19gk5x1kdalwb
http://www.mediafire.com/?4wuojgsww68ioyu
http://www.mediafire.com/?mt7uz51udu4zdoa
http://www.mediafire.com/?xf45l54ad361f6s

10 - Max Cardio Conditioning:
http://www.mediafire.com/?uiwti1g1szefoud
http://www.mediafire.com/?qpkt337k31nfkfb
http://www.mediafire.com/?g64yxg3gc207z2b
http://www.mediafire.com/?zqesfjj43dmfzn3
http://www.mediafire.com/?xoqucppa9wq7q7l
http://www.mediafire.com/?3j0od0212gt0mgd
http://www.mediafire.com/?pls1189jpxghnc9
http://www.mediafire.com/?vcdk7t4zlzkf7vf
http://www.mediafire.com/?2j7ymeqt4s8kb4v

11 - Max Recovery:
http://www.mediafire.com/?r0ogzzcl3jz6ozw
http://www.mediafire.com/?ya4298n1u761y1n
http://www.mediafire.com/?fctlu4229ewbtpu
http://www.mediafire.com/?qbap77ckuo3gd63
http://www.mediafire.com/?2rt17voqjkrmp1k
http://www.mediafire.com/?i99anb1dz2lawh6
http://www.mediafire.com/?529uup2k6la153u
http://www.mediafire.com/?oi01wi8dfjrfdj1
http://www.mediafire.com/?l7cz14k48ue7kck

12 - Insane Abs:
http://www.mediafire.com/?biwf6w51silc8bw
http://www.mediafire.com/?4lk95zsr20jawuw
http://www.mediafire.com/?i7xkh3s305c7a61
http://www.mediafire.com/?a341256i1a30atg
http://www.mediafire.com/?p2a2et641wd44se
http://www.mediafire.com/?36s1z291n8pb7ds
http://www.mediafire.com/?gseaqtikmcyd06i
http://www.mediafire.com/?21a96s5t7a2d42e
http://www.mediafire.com/?fadz07e37vtyi0m
http://www.mediafire.com/?vvybair9w571v55
http://www.mediafire.com/?tgl4bgibwe8q6rd
http://www.mediafire.com/?wwwl7hcek7qww1y

13 - Max Interval Sports (Fixed)
http://www.mediafire.com/?57g7tlo7ulmw3ux
http://www.mediafire.com/?jrp6pvxszi9alch#1
http://www.mediafire.com/?41dd9o5h5a1yxft
http://www.mediafire.com/?y3vapa2bedl2hre#1
http://www.mediafire.com/?v9cvb1caoahhkt5#1
http://www.mediafire.com/?xt7ml60bvlpyzfx
http://www.mediafire.com/?bmki1v7d2n9keae#1
http://www.mediafire.com/?712ff8bkui4bfzc#1
http://www.mediafire.com/?8game9ffjvfecbj#1
http://www.mediafire.com/?85k7f6goyp1lura#1

14 - Upper Body Weight Training:
http://www.mediafire.com/?vuag3ix07lh9rio
http://www.mediafire.com/?95ht9k98379jz11
http://www.mediafire.com/?s2764770zkzfmfv
http://www.mediafire.com/?mlm75rrstl6r86u
http://www.mediafire.com/?7si2u87o0ifemu7
http://www.mediafire.com/?d59zk8nkl3ank23
http://www.mediafire.com/?xqb1i4s3brqdy99
http://www.mediafire.com/?ah712vuby2xnv1n
http://www.mediafire.com/?kf27ma2lh788ebq

Insanity Calendar.pdf : http://www.mediafire.com/?k7yfjjgxkcfiwsw
Insanity Intro.pdf : http://www.mediafire.com/?qzo1fu42f5rr788
Insanity Nutrition Guide.pdf : http://www.mediafire.com/?016ag3igac8ehe2

Tìm kiếm bài viết

Được Xem Nhiều